بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

طی سفر جناب آقای دکتر عسکری معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و هیأت همراه به استان بوشهر از تعدادی طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازدید بعمل آمد.

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

بازدید از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان بوشهر توسط معاون اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان بوشهر

کد خبر 6218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =